Sản phẩm in 3D

Dưới đây là những máy móc có chi tiết cơ khí được gia công bằng công nghệ in 3D

Robot Delta X của công ty công nghệ IMWI

 

 

PLEN2

 

Poppy

 

Shape

 

 

Hộp số của robot Delta X được in bằng công nghệ in 3D