2.250.000 VNĐ
Bộ Spindle dùng làm máy phay CNC
Chi Tiết
đặt hàng
1.650.000 VNĐ
Bộ Spindle dùng làm máy phay CNC
Chi Tiết
đặt hàng
2.400.000 VNĐ
ủ đục spindle 1.5kw / Động cơ changsheng 1.5kw dài 213mm / củ đục vi tính 1.5kw Động cơ trục chính máy phay CNC
Chi Tiết
đặt hàng
40.000 VNĐ
COLLET dùng để gá mũi phay của máy phay CNC mini
Chi Tiết
đặt hàng
230.000 VNĐ
Dùng để gá spindle/ gá động cơ trục chính máy phay CNC
Chi Tiết
đặt hàng
4.100.000 VNĐ
SPINDLE 2.2 KW dùng làm máy phay CNC phay nhôm gỗ và các vật liệu khác
Chi Tiết
đặt hàng
60.000 VNĐ
colltet 6 er11 colltet 4 er11
Chi Tiết
đặt hàng
2.620.000 VNĐ
Bộ spindle dùng làm máy phay CNC, bao gồm 1 động cơ + 1 gá kẹp + 1 collet ɸ8 + 1 driver DC + 1 nguồn 48VDC
Chi Tiết
đặt hàng